Motion er bedre end medicin

Gørlev Motionscenter

Referat fra Generalforsamling

Gørlev Motionscenter

Den 21. marts 2023

Tilstede var 23 personer

1. Valg af to stemmetællere

Mogens jørgensen og John Nielsen blev foreslået og valgt

2. Valg af dirigent.

 

Jørgen Arnam-Olsen blev foreslået og valgt

3.Aflæggelse af beretning

Formand Erik Olsen aflagde beretning for året 2022. Der blev talt om eftervirkninger af Corona virus, og indbruddet den 1. november2021, og Erlings store arbejde med udskiftning af indgangschip, samtidig med det nye adgangssystem blev der installeret overvågning samt tyverisikring med alarm til alarmselskab.

Før corona var der ca.850 medlemmer. ved udgangen af 2021 ca. 448 medlemmer, og ved udgangen 2022 ca. 628, så det går fremad. der kommer ca. 90 medlemmer pr. dag og træner

  

4.Aflæggelse af det reviderede regnskab, samt budget for det kommende år.

 

Der har været et underskud på ialt 132.039,85 kr., Regnskabet  og budgettet blev godkendt, og vi ser lyst på fremtiden.

5. Behandling af  indkomne forslag.

Ingen.

6. Valg af:

a: bestyrelsesmedlemmer

Erik Olsen, formand,  ønsker ikke genvalg

 Arne Damgaard Nielsen villig til genvalg

 Heidi Mortensen  villig til genvalg

b: suppleanter

c : revisor. Jørn Mikkelsen,

d :revisorsuppleant Finn Knudsen

a: Heidi Mortensen og Arne Damgaard Nielsen blev genvalgt

a : Karina  Rasmussen er villig til valg og blev valgt.

b: Leif Juhl og Annie Jensen valgt

c : Jørn Mikkelsen blev genvalgt

d :Finn Knudsen blev genvalgt.

7. Eventuelt

Ikke noget