Motion er bedre end medicin

Gørlev Motionscenter

afholdes onsdag, kl. 19.30 i mødelokalet Gørlev Motionscenter

 

Dagsorden

 1. Valg af 2 stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af: 
  1. bestyrelsesmedlemmer
   Erling Rasmussen og Allan Hulbæk, er villige til genvalg
  2. suppleanter
   Karina Rasmussen og Leif Juhl, er villige til genvalg
  3. revisor:
   Aase Steinmetz, ønsker ikke genvalg
  4. revisorsuppleant:
   Arne Aagaard Nielsen ønsker ikke genvalgValg af:
 1. Eventuelt