Motion er bedre end medicin

Gørlev Motionscenter

afholdes
tirsdag den 31. august 2021
kl. 19.30
i
Gørlev Motionscenter
Dagsorden
1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Aflæggelse af beretning
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
samt budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af: a. bestyrelsesmedlemmer
Erik Olsen, villig til genvalg
Arne Damgaard, villig til genvalg
Heidi Mortensen, villig til genvalg
b. suppleanter
Karina Rasmussen
Leif Juhl
c. revisor:
Jørgen Arnam Olsen
d. revisorsuppleant
Arne Aagaard Nielsen
7. Eventuelt