Gørlev Motionscenter

"Motion er bedre end medicin"

Bestyrelsen

EmailPrefixFirstNameLastNameTelephone
heidi.mortensen999@gmail.comBestyrelsesmedlemHeidiMortensen
erol@mail.dkFormandErikOlsen20 46 91 92
tofteager24@gmail.comKassererErlingRasmussen21 74 85 90
allanh@dbmail.dkNæstformandAllanHulbæk30 54 55 25
mojo@ka-net.dkSekretærMogensJørgensen40 61 57 80
juhl@juhlmail.dkSuppleantLeifJuhl42 31 70 71
adn4281@gmail.comSuppleantArneNielsen22 23 89 52
17

Generalforsamling 2017. Referat

GØRLEV MOTIONSCENTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

D. 21. marts 2017 i Motionscentrets mødelokale.

Formanden bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer.

1. Valg af 2 stemmetællere.

Pernille V. og Egon K. blev foreslået og valgt.

 

2. Valg af dirigent

Svend Erik Autzen blev foreslået og valgt.

 

3. Aflæggelse af beretning

 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter:

- velfungerende motionscenter

- gode og lyse pladsforhold bortset fra baderummene

- instruktørerne

- motionscenter i udvikling bl.a. med 2 nye maskiner

- åbningstiden udvidet til kl. 22, og ordensregler er slået op

- sommerudflugt for de frivillige

- sundhedsarrangement med Kalundborg kommune

- ønsker om rabatordning for særlige grupper afvises

- lys foran Nordic Sugar-bygningen

- medlemsindberetning til kommunen, bl.a. 142 medl. under 18 år

- samarbejde med skolerne

- instruktør og best.medl. Allan Hulbæk og instruktør Sussie Fjord har netop vundet henholdsvis guld og sølv ved X-Trainer-Cup

- tak til alle frivillige

- glæde over mange tilfredse medlemmer

 

Gørlev Lokalråds planer om trafikchikaner blev berørt.

 

Beretningen blev godkendt.

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år.

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab:

Indtægter 729.295

Udgifter 538.028,06

Renter 247,81

Hensættelse 225.000

RESULTAT - 33.485,25 kr.

 

Balance i aktiver og passiver er 918.559,03 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Budgettet for 2017 indeholder indtægter på 768.000 kr. og udgifter og hensættelser på 766.000 kr. så der forventes et overskud på 2.000 kr.

Budgettet blev godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Intet.

 

6. Valg af

- 2 bestyrelsesmedlemmer

 

 

- 2 suppleanter

 

 

- 1 revisor

 

- 1 revisorsuppleant

 

Erik Olsen, Heidi Mortensen og Mogens Jørgensen blev foreslået og valgt

 

Leif Juhl og Arne Damgaard Nielsen blev foreslået og valgt.

 

Aase Steinmetz blev foreslået og valgt.

 

Arne Aagaard Nielsen blev foreslået og valgt.

 

7. Eventuelt

Forslag om at gøre motionscentret mere demensvenligt. Bestyrelsen tager emnet op på næste bestyrelsesmøde.

Lokalrådets planer for trafikchikaner. Bestyrelsen afventer og ser, hvad der sker.

 

 

____________________       ______________________

   Sign:  Svend Erik Autzen – dirigent               Mogens Jørgensen – referent