Gørlev Motionscenter

"Motion er bedre end medicin"

Bestyrelsen

EmailPrefixFirstNameLastName
heidi.mortensen999@gmail.comBestyrelsesmedlemHeidiMortensen
erol@mail.dkFormandErikOlsen
info@goerlevmotion.dkKassererErlingRasmussen
allanh@dbmail.dkNæstformandAllanHulbæk
adn4281@gmail.comSekretærArneNielsen
juhl@juhlmail.dkSuppleantLeifJuhl
08

Generalforsamling 22. 9. 2020

 

GENERALFORSAMLING

afholdes

tirsdag den 22. september 2020

kl. 19.30

i

Gørlev MotionscenterDagsorden :

 

1. Valg af 2 stemmetællere       

2. Valg af dirigent

3. Aflæggelse af beretning

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt

    budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af: a. bestyrelsesmedlemmer

    Allan Hulbæk, villig til genvalg

    Erling Rasmussen, villig til genvalg

                                                                       

                  b. suppleanter           

                                       Peter Hegaard modtager ikke genvalg

                      Leif Juhl

                  c. revisor

                     Aase Steinmetz

                  d. revisorsuppleant

                      Arne Aagaard Nielsen

7. Eventuelt


19

Kontakt til bestyrelsen

Alle henvendelser til motionscentrets bestyrelse skal ske på info@goerlevmotion.dk .

24

Omklædningsrum åbnes

Omklænings- og baderum er nu åbne for op til 3 personer af gangen.

19

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM TRÆNING I MOTIONSCENTRET

Anvisninger for træning i Gørlev Motionscenter

 - gældende indtil videre

        Bliv hjemme, hvis du har symptomer, eller hvis du er sårbar eller på anden vis er i risikogruppe.

1.     Åbningstider fra 05.30 til 12.00 og fra 15.00 til 21.00

2.     Ved ankomst er det vigtigt med håndhygiejne, spritanlæg findes lige inden for døren.
Behov for håndvask under træningen. Vand og flydende sæbe kan med fordel benyttes.

3.     Mød omklædt i træningstøj og skift til indesko.

4.     Orienter dig om, at der er under 30 personer i lokalet.

5.     Ophold i højest 1 time.

6.     Hold 2 meters afstand under fysisk aktivitet, fra næsetip til næsetip, og vis hensyn.

7.     Tasker skal anbringes i værdiskabene. Private ejendele må ikke bringes med rundt i lokalerne.

8.     Håndtag på maskiner og udstyr, tørres af efter brug med sprit.

9.     Hynder aftørres ved at benyttes spray-flaske med vand og sulfo.

10. Bade- og omklædningsrum må benyttes af op til 3 personer ad gangen, mens boldrummet må ikke benyttes.

11. Hver anden maskine skal være ledig.

12.   Motionscentrets lokaler opfylder krav for 50 personer.
P.t. dog højest 30 personer.

Det er vigtigt med et effektivt luftskifte, derfor er luftfiltrene skiftet i ventilationsanlægget.
Der foretages rengøring 2 gange i døgnet - fra 04.00 til 05.30 og mellem 12.00 og 15.00

15

ÅBNER ONSDAG D. 17. JUNI

Motionscentret åbner onsdag d. 17. juni.
Åbningstiden bliver nu 05.30 - 12.00 og 15.00 - 21.00. Fra kl. 12 til 15 er der rengøring i lokalerne.
Træningskort (brikken) bliver forlænget 3 mdr. og 7 dage (fra d. 17.)
Bemærk at nye ordensregler er slået op i Motionscentret!

OBS. Mød omklædt, da omklædningsrummene ikke kan benyttes.

19

Generalforsamling 2019

GØRLEV MOTIONSCENTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

D. 12. marts 2019 i Motionscentrets mødelokale.

Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer.

1. Valg af 2 stemmetællere.

Finn M. og Svend J. blev foreslået og valgt.

 

2. Valg af dirigent

Jørgen Arnam Olsen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

3. Aflæggelse af beretning

 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter:

- året er gået godt

- ønsker fra medlemmer om køb af maskiner

- besøg fra DGI m.fl. roser centret

- trappemaskinen

- aftale med fysioterapeut Ronnie Andersen fra 1. nov.

- god tilslutning til indeCykling, 2 nye spinningcykler er indkøbt til fitnessafd.

- vores maskinmærke Element udgår

- indgangspartiet er renoveret, så standarden passer til resten af centret

- regnskabet viser en pæn formue, som kan bruges til udskiftning af maskiner

- udflugt for de frivillige

- medlemstal: 14 – 24 år 259 medl.

25 - år 537 -

- start på året 2019: pga. nytårsforsæt? 39 nye medl., åbent hus 20 nye medl.

- holdtræningen er en succes

- gulvet i det gamle fitnesslokale skal skiftes i starten af juni. Vil medføre lukning i ca. 14 dage.

- tak til alle frivillige og alle, der er engageret i motionscentret

Et spørgsmål om de mange unge medlemmer kommer fra idrætsefterskolen kunne besvares negativt.

Antallet af aktive er ca. 80 % af medlemmerne.

 

Beretningen blev godkendt.

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år.

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab:

Indtægter 777.355

Udgifter 601.369

Renter +14.364

RESULTAT 190.350 kr.

 

Balance i aktiver og passiver er 1.191.146 kr.

Divergens mellem antal medlemmer og indbetalt kontingent skyldes indbetalinger på forskellige tidspunkter af året.

Medlemstilskud til de unge er 52.080 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Budgettet for 2020 indeholder indtægter på 770.000 kr. og udgifter på 783.000 kr. samt renter 15.000 kr. så der forventes et overskud på 2.000 kr.

Et spørgsmål, om ikke det var en ide at nedsætte prisen på træningskort, når formuen er ca. 1 mio. kr. blev besvaret med, at formuen er en sikkerhed for at kunne beholde lokalerne, hvis kommunen sælger bygningen.

Synspunkt: En nedsættelse af prisen med 15 % vil ikke øge medlemstallet med 15 %.

Budgettet blev taget til efterretning.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Intet.

 

6. Valg af

- 3 bestyrelsesmedlemmer

 

 

- 2 suppleanter

 

 

- 1 revisor

 

- 1 revisorsuppleant

 

Erik Olsen, Heidi Mortensen og Arne Damgaard Nielsen blev foreslået og valgt

 

Leif Juhl og Peter Hegård blev foreslået og valgt.

 

Jørgen Arnam Olsen blev foreslået og valgt.

 

Arne Aagaard Nielsen blev foreslået og valgt.

 

7. Eventuelt

Formanden sagde tak til Mogens for hans indsats i GM og velkommen til Arne i bestyrelsen og til Peter som suppleant til bestyrelsen.

Peter gav en kort præsentation af sig selv.

Henning Steinmetz takkede bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.

Mulighederne for mere holdtræning blev vendt.

Til sidst takkede formanden dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

 

 

____________________       ______________________

   Sign:  Jørgen Arnam Olsen – dirigent               Mogens Jørgensen – referent

 

 

28

FYSIOTERAPI.

Nyt tilbud til vores medlemmer. Nu kan du  få hjælp af en fysioterapeut til din træning.

Onsdag i lige uger kl. 9 - 10 og i ulige uger kl. 17 - 18 vil der være en fysioterapeut til stede i motionscentret.

Du skal ikke bestille tid blot kontakte fysioterapeuten i de nævnte tidsrum.

Ordningen begynder 31. okt. 2018.

16

Seniorholdtræning

 

Mandag d. 19. feb. kl. 8 - 9 starter vi holdtræning for seniorer med Lone V. Jørgensen som instruktør.

 

I træningen vil hovedvægten blive lagt på balance, koordination og styrke - som er netop de funktioner seniorer har brug for at træne.

 

Efter træningen er der mulighed for at mødes over en kop kaffe i motionscentrets mødelokale.

 

Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder blot op mandag kl. 8, hvor træningen begynder.

31

12 - 13 årige.

 

Man skal være 14 år for at blive medlem og træne i Motionscentret. Bestyrelsen har besluttet at lave en ordning, så 12 - 13-årige kan træne sammen med en forælder, der er medlem. Dette skal registreres hos kassereren på info@goerlevmotion.dk

Fysioterapeut Ronni: Her er lige nogle tanker/fakta omkring træning af børn

Det, som kan være problemet omkring træning og børn, altså fysiologisk ; ), er at deres knogler er for bløde til tung styrketræning. De bliver først stærke nok i 14-16 års alderen.

Tung styrketræning er defineret som over 70% af max. og under 10 gentagelser.

Dvs. at hvis børn træner vægte/maskiner, så bør vægten sættes til under 70% af max. og over 10 gentagelser.

17

Motionscentret har fået WI FI

Nu kan du komme på internettet med motionscentrets WI FI, der virker i alle centrets lokaler.

Adgangskoden er motion123

17

Kostvejledning og kropsanalyse

Fra den 8. april får GM et nyt medlemstilbud med vejning og kostvejledning.
Vi tilbyder kropsanalyse via en avanceret vægt, hvor man kan få målt muskelmasse, fedt % og meget mere.

Det vil foregå på hver tirsdag med vejning fra 17 til 17.30 og kostvejledning efter forud aftalt tid med:

kostvejleder Heidi Mortensen via mail:

heidi.mortensen999@gmail.com

18

Vi er blevet Officielt XTS (X-trainer Studio)

Gørlevs Motions spinningslokale er blevet navngivet til XTS en del af Gørlev Motioncenter.

XTS står for X-Trainer Studio (afdeling Gørlev.)Hvad er X-trainer?

X-trainer er en cykelcomputer, der kan kobles til de fleste indendørs cykler (spinning).
Derved kan man aflæse data som watt, watt/timer, hastighed, kadence, gearing/belastning, puls, % af max.puls og handicapniveau.

Når man bruger x-trainer systemet har man muligheden for at styre sin træning mere målrettet hvis man ønsker dette.
Data fra hver enkelt indendørs cykel kan vises på en storskærm og derved give en mere intens og seriøs træning.
Data fra træningen kan gemmes på SD kort.

Er også meget velegnet i forhold til konkurrencer. X-trainer computere og storskærmsløsning bruges i DM-stævnet.

Læs mere om X-trainer på www.x-trainer.dk og www.x-trainer-studio.dk

Hvordan bruger X-trainer?
X-trainer systemet benytter pulsbælte af mærket Garmin model ANT og ANT sport.
Pulsbælte kan købes i Gørlev Motionscenter for 225,- kr.

X-trainer benytter SD kort til at gemme data.
SD Kort kan købes i Gørlev Motionscenter for 50,- kr.

Du kan gratis downloade softwareprogrammet til X-trainer på www.kanjac.dk/ne
Så kan du efter træningen se dine data der hjemme som er lagt på SD kortet.