Gørlev Motionscenter

"Motion er bedre end medicin"

Bestyrelsen

EmailPrefixFirstNameLastNameTelephone
heidi.mortensen999@gmail.comBestyrelsesmedlemHeidiMortensen
erol@mail.dkFormandErikOlsen20 46 91 92
info@goerlevmotion.dkKassererErlingRasmussen
allanh@dbmail.dkNæstformandAllanHulbæk30 54 55 25
adn4281@gmail.comSekretærArneNielsen22 23 89 52
juhl@juhlmail.dkSuppleantLeifJuhl42 31 70 71
31

Indsamling til kræftens bekæmpelse

30

14 dage fra og til

Som kompensasion for lukning, imens vi har fået lavet nyt gulv,
lægger vi 14 dage til medlemmernes aktuelle træningstid.
Så brikken udløber 14 dage senere end der er batalt for.
Da det nye gulv, i de første par måneder, er sart over for træningssko med sorte såler,
opfordrer bestyrelsen til at undgå indesko, der laver sorte streger på gulvet,
af hensyn til både gulvet og vores rengøringsdame.
Med gode hilsner fra
Bestyrelsen
28

Nyt gulv i fred og ro

Vi har besluttet at udskifte nålefilt-gulvet med et fitnessgulv tilsvarende det som er i det andet lokale.
I denne anledning har montøren anmodet om at vi lukker motionscentret I perioden hvis varighed vil være 14 dage fra d. 17 maj kl 2100  til og med d. 31 maj.

19

Generalforsamling 2019

GØRLEV MOTIONSCENTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

D. 12. marts 2019 i Motionscentrets mødelokale.

Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer.

1. Valg af 2 stemmetællere.

Finn M. og Svend J. blev foreslået og valgt.

 

2. Valg af dirigent

Jørgen Arnam Olsen blev foreslået og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

3. Aflæggelse af beretning

 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter:

- året er gået godt

- ønsker fra medlemmer om køb af maskiner

- besøg fra DGI m.fl. roser centret

- trappemaskinen

- aftale med fysioterapeut Ronnie Andersen fra 1. nov.

- god tilslutning til indeCykling, 2 nye spinningcykler er indkøbt til fitnessafd.

- vores maskinmærke Element udgår

- indgangspartiet er renoveret, så standarden passer til resten af centret

- regnskabet viser en pæn formue, som kan bruges til udskiftning af maskiner

- udflugt for de frivillige

- medlemstal: 14 – 24 år 259 medl.

25 - år 537 -

- start på året 2019: pga. nytårsforsæt? 39 nye medl., åbent hus 20 nye medl.

- holdtræningen er en succes

- gulvet i det gamle fitnesslokale skal skiftes i starten af juni. Vil medføre lukning i ca. 14 dage.

- tak til alle frivillige og alle, der er engageret i motionscentret

Et spørgsmål om de mange unge medlemmer kommer fra idrætsefterskolen kunne besvares negativt.

Antallet af aktive er ca. 80 % af medlemmerne.

 

Beretningen blev godkendt.

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år.

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab:

Indtægter 777.355

Udgifter 601.369

Renter +14.364

RESULTAT 190.350 kr.

 

Balance i aktiver og passiver er 1.191.146 kr.

Divergens mellem antal medlemmer og indbetalt kontingent skyldes indbetalinger på forskellige tidspunkter af året.

Medlemstilskud til de unge er 52.080 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Budgettet for 2020 indeholder indtægter på 770.000 kr. og udgifter på 783.000 kr. samt renter 15.000 kr. så der forventes et overskud på 2.000 kr.

Et spørgsmål, om ikke det var en ide at nedsætte prisen på træningskort, når formuen er ca. 1 mio. kr. blev besvaret med, at formuen er en sikkerhed for at kunne beholde lokalerne, hvis kommunen sælger bygningen.

Synspunkt: En nedsættelse af prisen med 15 % vil ikke øge medlemstallet med 15 %.

Budgettet blev taget til efterretning.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Intet.

 

6. Valg af

- 3 bestyrelsesmedlemmer

 

 

- 2 suppleanter

 

 

- 1 revisor

 

- 1 revisorsuppleant

 

Erik Olsen, Heidi Mortensen og Arne Damgaard Nielsen blev foreslået og valgt

 

Leif Juhl og Peter Hegård blev foreslået og valgt.

 

Jørgen Arnam Olsen blev foreslået og valgt.

 

Arne Aagaard Nielsen blev foreslået og valgt.

 

7. Eventuelt

Formanden sagde tak til Mogens for hans indsats i GM og velkommen til Arne i bestyrelsen og til Peter som suppleant til bestyrelsen.

Peter gav en kort præsentation af sig selv.

Henning Steinmetz takkede bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år.

Mulighederne for mere holdtræning blev vendt.

Til sidst takkede formanden dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.

 

 

____________________       ______________________

   Sign:  Jørgen Arnam Olsen – dirigent               Mogens Jørgensen – referent

 


28

FYSIOTERAPI.

Nyt tilbud til vores medlemmer. Nu kan du  få hjælp af en fysioterapeut til din træning.

Onsdag i lige uger kl. 9 - 10 og i ulige uger kl. 17 - 18 vil der være en fysioterapeut til stede i motionscentret.

Du skal ikke bestille tid blot kontakte fysioterapeuten i de nævnte tidsrum.

Ordningen begynder 31. okt. 2018.

08

CrossGym lukker.

 

Det er ikke lykkedes at finde en crossGyminsgtruktør.

Derfor lukker vi aktiviteten.

10

Generalforsamling 2018. Referat

GØRLEV MOTIONSCENTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

D. 20. marts 2018 i Motionscentrets mødelokale.

Formanden bød velkommen til de 19 fremmødte medlemmer.

1. Valg af 2 stemmetællere.

Henning S. og Svend J. blev foreslået og valgt.

 

2. Valg af dirigent

Jørgen Arnam Olsen blev foreslået og valgt.

 

3. Aflæggelse af beretning

 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter:

- et godt år med udvikling som planlagt

- positive tilbagemeldinger fra brugerne

- god søgning til indeCykling

- 3 nye instruktører til fitness

- 3 nye maskiner er indkøbt

- udflugt for alle frivillige til Nyk. F-revyen

- lys er etableret på vejen mod Netto

- de fleste reparationer klares af frivillige, derfor kan der sommetider gå lidt tid, før de er ordnet

- nye skilte er sat op

- møde med AntiDoping Danmark, som gav en positiv tilbagemelding til/om GM

- møde med DGI-konsulenter

- DGI-kursus i seniorfitness er afholdt i GM

- 2 best.medlemmer har været i Italien og set TechnoGym-fabrikken inviteret af Pedan

- holdtræning for seniorer er netop startet

- 781 medlemmer i 2017

- tak til alle frivillige

 

Beretningen blev godkendt.

 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år.

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab:

Indtægter 766.315

Udgifter 714.713

Renter +25.856

Hensættelse 75.000

RESULTAT 2.458 kr.

 

Balance i aktiver og passiver er 1.124.609 kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

Budgettet for 2018 indeholder indtægter på 768.000 kr. og udgifter og hensættelser på 766.000 kr. så der forventes et overskud på 2.000 kr.

Budgettet blev godkendt.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

Intet.

 

6. Valg af

- 2 bestyrelsesmedlemmer

 

 

- 2 suppleanter

 

 

- 1 revisor

 

- 1 revisorsuppleant

 

Erling Rasmussen og Allan Hulbæk blev foreslået og valgt

 

Leif Juhl og Arne Damgaard Nielsen blev foreslået og valgt.

 

Aase Steinmetz blev foreslået og valgt.

 

Arne Aagaard Nielsen blev foreslået og valgt.

 

7. Eventuelt

Forslag om at montere et cykelstativ ved indgangsdøren.

.

 

 

____________________       ______________________

   Sign:  Jørgen Arnam Olsen – dirigent               Mogens Jørgensen – referent

16

Seniorholdtræning

 

Mandag d. 19. feb. kl. 8 - 9 starter vi holdtræning for seniorer med Lone V. Jørgensen som instruktør.

 

I træningen vil hovedvægten blive lagt på balance, koordination og styrke - som er netop de funktioner seniorer har brug for at træne.

 

Efter træningen er der mulighed for at mødes over en kop kaffe i motionscentrets mødelokale.

 

Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder blot op mandag kl. 8, hvor træningen begynder.

31

12 - 13 årige.

 

Man skal være 14 år for at blive medlem og træne i Motionscentret. Bestyrelsen har besluttet at lave en ordning, så 12 - 13-årige kan træne sammen med en forælder, der er medlem. Dette skal registreres hos kassereren på info@goerlevmotion.dk

Fysioterapeut Ronni: Her er lige nogle tanker/fakta omkring træning af børn

Det, som kan være problemet omkring træning og børn, altså fysiologisk ; ), er at deres knogler er for bløde til tung styrketræning. De bliver først stærke nok i 14-16 års alderen.

Tung styrketræning er defineret som over 70% af max. og under 10 gentagelser.

Dvs. at hvis børn træner vægte/maskiner, så bør vægten sættes til under 70% af max. og over 10 gentagelser.

17

Motionscentret har fået WI FI

Nu kan du komme på internettet med motionscentrets WI FI, der virker i alle centrets lokaler.

Adgangskoden er motion123

25

Cykeltøj til inde-cykling

Et par kreative medlemmer i Gørlevs Motionscenter har fået designet et sæt cykeltøj.

Det sælges for 700 Kr. pr sæt. (kun hele sæt)

 

For at dette kan lade sig gøre skal følgende krav være opfyldt.

 

Vi skal have bestilling på mindst 25 sæt tøj.

Når vi har det, kommer der en prøvekollektion hjem så vi kan får bestilt i de rigtige størrelser.

Der betales så forud når man afgiver sin endelige bestilling.

 

Har dette din interesse kan der afgives forløbende ordre til

 Allan Hulbæk Mail: Allanh@dbmail.dk

Peter Henriksen Mail: Birketoften16a@gmail.com

Gørlev Motionscenter Mail: Info@goerlevmotion.dk

 

Med Vh Gørlev Motionscenter

17

Kostvejledning og kropsanalyse

Fra den 8. april får GM et nyt medlemstilbud med vejning og kostvejledning.
Vi tilbyder kropsanalyse via en avanceret vægt, hvor man kan få målt muskelmasse, fedt % og meget mere.

Det vil foregå på hver tirsdag med vejning fra 17 til 17.30 og kostvejledning efter forud aftalt tid med:

kostvejleder Heidi Mortensen via mail:

heidi.mortensen999@gmail.com

18

Vi er blevet Officielt XTS (X-trainer Studio)

Gørlevs Motions spinningslokale er blevet navngivet til XTS en del af Gørlev Motioncenter.

XTS står for X-Trainer Studio (afdeling Gørlev.)Hvad er X-trainer?

X-trainer er en cykelcomputer, der kan kobles til de fleste indendørs cykler (spinning).
Derved kan man aflæse data som watt, watt/timer, hastighed, kadence, gearing/belastning, puls, % af max.puls og handicapniveau.

Når man bruger x-trainer systemet har man muligheden for at styre sin træning mere målrettet hvis man ønsker dette.
Data fra hver enkelt indendørs cykel kan vises på en storskærm og derved give en mere intens og seriøs træning.
Data fra træningen kan gemmes på SD kort.

Er også meget velegnet i forhold til konkurrencer. X-trainer computere og storskærmsløsning bruges i DM-stævnet.

Læs mere om X-trainer på www.x-trainer.dk og www.x-trainer-studio.dk

Hvordan bruger X-trainer?
X-trainer systemet benytter pulsbælte af mærket Garmin model ANT og ANT sport.
Pulsbælte kan købes i Gørlev Motionscenter for 225,- kr.

X-trainer benytter SD kort til at gemme data.
SD Kort kan købes i Gørlev Motionscenter for 50,- kr.

Du kan gratis downloade softwareprogrammet til X-trainer på www.kanjac.dk/ne
Så kan du efter træningen se dine data der hjemme som er lagt på SD kortet.